Jeg har som mål å formidle litt om hvorfor Darwins evolusjonstanke ikke kan forklare hvordan universet, jorda, planter, dyr, mennesker, naturlover m.m. har blitt til.

Gjestebok for Skapelse - Evolusjon - Sannhet

Navn:

Hjemmeside (valgfritt):

Melding:

Del denne siden med andre!

Share on FacebookShare on Twitter

© 2020 Skapelse - Evolusjon - Sannhet